Forcapil Forcapil Forcapil
Homepage > Produkte > Forcapil > Forcapil Veprim i trefishtë
NJË FORMULË KOMPLETE

Kjo formulë më e plotësuara në treg, kombinon vitaminën B kompleks (B5, B6, B8, B9) me vitaminen D3, minerale dhe aminoacide, si cisteina dhe metionina, që janë të pranishme në flokë, në menyrë që të promovojë rritjen, bukurinë dhe vitalitetin.

KJO FORMULË NDIHMON NË PAKËSIMIN
E RËNIES SË FLOKËVE, DHE NË SHTIM
TË VOLUMIT DHE RRITJES SË TYRE

VERIFIKIM I CILËSISË

3 udhëzues të rëndësishëm për Laboratorin francez Arkofarma. Verifikimi i cilësisë dhe garancia:

• Për suplementet ushqimorë dhe produktet dietetike: Standarti internacional ISO 22000.
Ky standart internaconal i mirënjohur garanton që suplementi ushqimor dhe produkti dietetik i prodhuar nga Laboratori francez Arkofarma i përmbush të gjitha kërkesat për ushqim të shëndetshëm dhe të sigurt.

• Për medikamentet: Praktika e Mirë e Fabrikimit (GMP)
Laboratori francez Arkofarma është një laborator mjekësor dhe inspektohet rregullisht nga AFSSAPS (Agjensia Franceze për Sigurinë e Produkteve Mjekësore) i cili lëshon autorizimin e Praktikës së Mirë të Fabrikimit dhe i çertifikon ato.

• Për produktet organike të çertifikuara (logo AB): Rregullorja Europiane për metodat e prodhimit organik. Laboratori francez Arkofarma është i audituar në mënyrë të rregullt nga një Institucion i çertifikuar (ECOCERT) për të verifikuar cilësinë e tyre kundrejt produkteve organike.


UDHËZIME PËR PËRDORIM

Udhëzime për përdorim: 2 kapsula në mëngjes për 3 muaj

E disponueshme në:
• Shishe me 60 kapsula
• Shishe me 180 kapsula (trajtim i plotë 3 mujor)